kosterbaten_byggnad_v2.jpg

Kosterbåten

Hyreslägenheter och Apartments Hotel

Vi bygger 42 hyreslägenheter och ett Apartments Hotel med 65 studios.

Färdigt sommaren 2022.

Beställare: Kosterbåten AB

Läs om projektet
hardebergsbanan.JPG

Utveckling Harderbergabanan

Lokstallarna 2.0. Vi innehar vi en framtida byggrätt som vi ämnar påbörja byggelse av ett större Apartmentshotel.

Läs mer