Apartmentshotels

Vi innehar vi en framtida byggrätt som vi ämnar påbörja byggelse av ett större Apartmentshotel under 2023. För att färdigställa totalt ca 100 st studio apartments, för långtidsboende mm.

Byggrätten består av ca 4000 kvm samt ett garage.
Hardebergabanan har en rik historia med en järnvägslinje från Harlösa – Hardeberga- Lund- Bjärred.
Banan upphörde 1939. Det nuvarande ombyggda Lokstallarna 1.0 är ett minne från den tiden och väl värt ett besök.